Extraction of polonium from aqueous lactic acid solutions using dioctyl sulphide, Cyanex 272, Cyanex 301 or Cyanex 302 in toluene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

J. Radioanal. Nucl. Chem.

Vol. 250 3 473-476

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07