Der Beta-Zerfall des 1.5s 100Nb
Rapport, 1981

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08