Messung von Gamma-Gamma-Winkelkorrelationen an 106,108Ru
Rapport, 1981

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08