Gamma-Ray Cascade Population of the 9-s 19/2- Isomer of I-133 Following Beta Decay of the 11/2- Isomer of Te-133m
Rapport, 1982

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06