The Decay of 110Tc into levels of 110Ru
Rapport, 1988

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07