Levels in 106Ru and 108Ru
Poster (konferens), 1979

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Verh. Dtsch. Phys. Ges. 3, 805

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08