Rapid Phase Separation Via Use of the H-centrifuge and SISAK Technique for Continuous Separation of Fission Products
Poster (konferens), 1979

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

177th Am. Chem. Soc. Meeting, Honolulu (USA) 1979

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08