Evidence for Shape Coexisten¬ce in 113,115Ag
Poster (konferens), 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Spring meeting of the German Physical Society, München

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07