Chemical Speciation of Radionuclides Originating from the Chernobyl Fallout - Gideå Study Site,
Poster (konferens), 1992

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Seminar on the Dynamics of the Behaviour of Radionuclides in Contaminated Forests, Stockholm

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06