of the Chemical Properties of Transactinide Elements Unsing the Fast On-line Centrifuge System SISAK 3,
Poster (konferens), 1996

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

4th Int. Conf. on Nuclear and Radiochemistry, St. Malo (France)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06