Design, Manufacture and Test of Eleven Feed for 1-13 GHz
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Ingmar Karlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Chen Xiaoming

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

GigaHertz Symposium 2008, Chalmers, 5-6 March 2008

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06