Advancement of THz integrated SIS mixers for radio astronomy
Doktorsavhandling, 2008


Författare

Raquel Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7385-145-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2826

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05