Product development in inter-organizational networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Lars Norén

Göteborgs universitet

Flemming Norrgren

Lars Trygg

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

International Journal of Technology Management

0267-5730 (ISSN) 1741-5276 (eISSN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07