Webbresurser i samtal: Att använda en wiki för instruktion och lärande
Kapitel i bok, 2008

Författare

Gustav Lymer

Göteborgs universitet

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Rystedt, H. & Säljö, R. (Red), Kunskap och människans redskap: Teknik och lärande

161-178

Ämneskategorier

Pedagogik

ISBN

978-91-44-04832-1

Mer information

Skapat

2017-10-10