Säkerhetsprinciper för bärighetsanalys av broar med icke-linjära metoder
Rapport, 2008

Författare

Fredrik Carlsson

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bert Norlin

Sven Thelandersson

Ämneskategorier

Byggproduktion

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07