Quasilinear evolution and saturation of the modulational instability of partially coherent optical waves
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Tobias Hansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

V.E. Semenov

U. Österberg

Physical Review A

Vol. 78 011807-1 - 011807-4-

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07