Stars and gas in the Medusa merger
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

E. Manthey

S. Hüttemeister

Susanne Aalto

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Cathy Horellou

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Per Bjerkeli

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Astronomy & Astrophysics

Vol. 490 975-987

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-08