Gold-Thiolate Complexes Form a Unique c (4x2) Structure on Au(111)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Hannu Häkkinen

R.L. Whetten

Journal of Physical Chemistry 3

Vol. 112 41 15940-15942

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07