Utvecklingsprocesser
Kapitel i bok, 2008

Ergonomi

participativ metodik

livscykelanalys

arbetsanlys

interaktiv metodik

kognitiv arbetsanlys

Författare

Stig Karlsson

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Linda Rose

Arbete och teknik på människans villkor

38-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-91-7365-037-3

Mer information

Skapat

2017-10-07