Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält 2008
Rapport, 2008

elektromagnetiska fält

hälsoeffekter

Elöverkänslighet

Författare

Anders Ahlbom

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Bioeffekter

Lena Hillert

Ämneskategorier

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-18