Numerical Studies of Permafrost effects on Groundwater Flow
Paper i proceeding, 2008

Författare

Patrik Vidstrand

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

J-O Näslund

J Hartikainen

Proceedings to Ninth international conference on permafrost, NICOP 2008, Fairbanks, Alaska.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06