Multi-species Laser-based Imaging Measurements in a Diesel Spray
Paper i proceeding, 2004

optical analysis

Diesel combustion

spray rig

Författare

Christof Schulz

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Joachim Gronki

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Sven B Andersson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

SAE 2004-01-1917

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07