SiAlON Microstructures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

J. Ceram. Soc. Japan

Vol. 116 6 685-687

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06