Electrical burn-outs: a technique to design knitted dynamical textile patterns
Paper i proceeding, 2008

Författare

Hanna Landin

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Anna Persson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Linda Worbin

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Proceedings of Ambience 2008

139-145

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07