Invariant random graphs with iid degrees in a general geography
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Johan Jonasson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Probability Theory and Related Fields

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Diskret matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13