On Convergence of Mixed Finite Element Methods for the Vlasov-Poisson-Fokker-Planck System
Preprint, 2008

Författare

Mohammad Asadzadeh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2008:43

Mer information

Skapat

2017-10-07