Communication and co-operation for flexible and robust production systems
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

SABINA FJÄLLSTRÖM

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Monica Bellgran

OM Frontiers: Winds of Change. 16th Annual Conference of POMS, Chicago, IL, USA.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06