Tracks and wheels for higher speeds and axle loads on Swedish railways
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Johan Sandström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

15th Nordic Seminar on Railway Technology, Hook Sweden May 2008

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06