Kinetic Monte Carlo modeling of precipitation processes in binary alloys
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Mattias Slabanja

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 04:40

Mer information

Skapat

2017-10-06