Innovativt bostadsbyggande? Om några tendenser i europeisk bostadsarkitektur
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Bostadens rum

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13