Att förstå naturen – från vardag till fysik; sex workshops. Ämnesdidaktik i praktiken nr 3
Rapport, 2003

Författare

Björn Andersson

Göteborgs universitet

Frank Bach

Göteborgs universitet

Birgitta Frändberg

Göteborgs universitet

Ingrid Jansson

Göteborgs universitet

Christina Kärrqvist

Göteborgs universitet

Eva Nyberg

Göteborgs universitet

Anita Wallin

Göteborgs universitet

Ann Zetterqvist

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Didaktik

Mer information

Skapat

2017-10-10