Effects based operations, military organization, and professionalization
Bok, 2006

Försvarsorganisation -- Sverige (sao) Sweden -- armed forces -- military operations -- military strategy (sipri)

Författare

B Abrahamsson

R Egnell

Karl Ydén

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

ISBN

91-85401-37-4

Mer information

Skapat

2017-10-10