Kommentarer ur ett omvårdnadsperspektiv
Kapitel i bok, 2003

Evidensbaserad kunskap

äldre

omvårdnad

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Evidensbaserad äldrevård

333-

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-87890-83-6

Mer information

Skapat

2017-10-10