SafetyNet Deliverable 5.5; Glossary of Data Variables for Fatal and Accident Causation Databases
Rapport, 2008

Författare

Steven Reed

Andrew Morris

Karolina Björkman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06