Synthesis of carbon nanotube films by thermal CVD in the presence of supported catalyst particles. Part II: the nanotube film
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Yimin Yao

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Lena Falk

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Raluca Elena Morjan

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

O.A. Nerushev

Eleanor E.B. Campbell

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik

Journal of Materials Science: Materials for Electronics

Vol. 15 583-594

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06