Pitzer method for estimating the boiling point rise in black liquor solutions
Paper i proceeding, 2008

Författare

Marta Anna Bialik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ali Seid Moosavifar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

ESAT 2008, May 29th-June 1st, Cannes, France

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07