House Master School. Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments
Doktorsavhandling, 2008

Fredagen den 10 oktober 2008, kl. 10.00, G?teborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken, G?teborg

Författare

Erika Johansson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

ISBN

978-91-7346-628-8

Fredagen den 10 oktober 2008, kl. 10.00, G?teborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken, G?teborg

Mer information

Skapat

2017-10-10