Three-body continuum spatial correlations in Borromean halo nuclei
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

he-6

scattering

systems

resonances

excitations

bound-state

model

coupling-constant

analytic continuation

li-11

Författare

B.V. Danilin

T. Rogde

J.S. Vaagen

I. J. Thompson

Mikhail Zhukov

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Physical Review C - Nuclear Physics

0556-2813 (ISSN) 1089-490X (eISSN)

Vol. 69 2

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1103/PhysRevC.69.024609

Mer information

Skapat

2017-10-06