What the world needs now is sustainable work systems
Kapitel i bok, 2009

Författare

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Mari Kira

Rami Shani

Creating Sustainable Work Systems

1-21

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

ISBN

978-0-415-77271-6

Mer information

Skapat

2017-10-06