Asymptotic behavior of the Hill's estimator for autoregressive data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Catalin Starica

S Resnick

Commun. Statist. - Stochatic Models

Vol. 13 703-721

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10