Preconcentration Methods for Determination of Thallium in Natural Waters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Two preconcentration procedures for electrothermal atomic absorption (ETAAS) determination of thallium in mineral, spring, tap, river, underground and sea water were developed and compared: (i) Column solid phase extraction with new sandwich type disposable sorbent columns (

precipitation

thallium

solid-phase extraction

preconcentration

water

Författare

Sonja Arpadjan

Pavleta Petrova

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Jesper Knutsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Eurasian Journal of Analytical Chemistry

Vol. 3 1

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05