Higher-order Riesz operators for the Ornstein-Uhlenbeck semigroup
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

José Garcia-Cuerva

Giancarlo Mauceri

Peter Sjögren

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

José Luis Torrea

Potential Anal.

Vol. 10 379-407

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08