A Heuristic approach to column generation for Airline crew scheduling
Preprint, 1999

Författare

Tomas Gustafsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06