The hp-version of the streamline diffusion finite element method in two space dimensions
Preprint, 1999

Författare

Klaus Gerdes

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Markus Melenk

Markus Schötzau

Christoph Schwab

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06