Two contributions to genetic linkage analysis
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1999:60

Mer information

Skapat

2017-10-07