Extensions of realanalytic functional calculus for commuting operators
Preprint, 2001

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07