On Artin schemes of tiled orders
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Roger Bengtsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2001:36

Mer information

Skapat

2017-10-07