Invariant differential operators on symmetric cones and Hermitian symmetric spaces
Preprint, 2001

Författare

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07