Partially ordered generalized patterns
Preprint, 2001

Författare

Sergey Kitaev

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08