Some Applications of Weighted Integral Formulas
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Elin Götmark

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:15

Mer information

Skapat

2017-10-07